14-1-370×215-1

1000 giấc mơ lô đề thì có hàng tỷ con số đề có chính xác không?